Autorizované měření emisí

Povinnost objednávat si měření malých zdrojů znečišťování a kontrolu stavu vzduchospalinových cest se vztahuje na provozovatele těchto zdrojů, s výjimkou rodinných domů, bytů a staveb určených pro individuální rekreaci.

Tato výjimka se nevztahuje na případy, kdy příslušný rodinný dům, byt, či stavba určená k rekreaci jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost. Předpisem určujícím povinnost objednávat si toto měření je zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 472/2005 Sb. V obecném povědomí odborné veřejnosti je tento zákon nazýván zkráceně "Zákon o ochraně ovzduší".

Zákon stanovuje povinnost měření malých zdrojů. Vymezuje výkony jednotlivých spotřebičů ve vazbě na spalovaný typ paliva. Rozdělení je následující:

  • u spotřebičů na tuhá paliva je povinnost měřit u zdrojů se jmenovitým výkonem od 15 kW do 200 kW,
  • u spotřebičů spalujících plynná a kapalná paliva se pak jedná o rozsah výkonů od 11 kW do 200 kW.

Pro veškeré spotřebiče pak platí povinnost provádět toto měření každé 2 roky.

 

Naše měřicí přístroje jsou pečlivě udržovány dle postupů uvedených výrobcem a kalibrovány minimálně 2 x za kalendářní rok v certifikovaném servisu.

Měření emisí provádí pracovník s platnou akreditací MŽP

 

Analýzou spalin mimo jiné zjistíme, v jaké kvalitě probíhá spalovací proces ve Vašem zařízení. V případě plynových kotlů můžete ušetřit čas a využít nabídky servisu plynových kotlů následujících výrobců a značek:

Vaillant, Protherm, Junkers, Buderus, Dakon, Lumex, Viadrus, Eti, John Wood, Quantum, Intercal, Bentone