Zděné komíny

Jsou vhodné pro všechny druhy paliv (pevná, plynná i kapalná) a pro všechny typy spotřebičů s přirozeným i nuceným odvodem spalin. Vhodné jsou i pro společné komíny od plynových kotlů pro podtlakový i přetlakový provoz.

Systémy jsou složeny ze špičkových materiálů a svojí konstrukcí respektují současné trendy v oboru vytápěcí techniky. Vnější plášť je tvořen z cihelných tvarovek nebo prefabrikátů z lehčeného betonu. Vnitřní vložky mohou být nerezové, keramické, šamotové i plastové. Krb, různý počet plynových kotlů, kondenzační technika - to jsou příklady absolutní svobody při výběru topného spotřebiče.