Pasportizace komínů

je zhotovení technické dokumentace všech komínových průduchů v daném objektu. Obsahuje údaje o napojení jednotlivých spotřebičů, uvádí jejich druh a umístění v objektu. Specifikuje, jaké spotřebiče jsou ke konkrétnímu průduchu připojeny.

Součástí pasportu je příloha, která obsahuje odborné posouzení spalinových cest, a je členěna dle připojených uživatelů (patro, čísla bytů, označení nebytových prostorů, spotřebičů, a další odborné posouzení). Další přílohou je schématické zakreslení vyústění komínů na střeše objektu.

Firma KOMINA doplňuje pasportizaci komínů o fotodokumentaci spotřebičů a jejich napojení do komínového průduchu. Tato fotodokumentace tvoří rovněž přílohu pasportu.

První pasportizace se provádí při kolaudaci komína a následně při každé revizi komína nebo v případě připojení nového spotřebiče. Pasport musí být uložen u majitele nebo správce objektu.