Plastové komíny

Pevné a flexibilní komínové systémy RICOMgas z PP a PPs:

Ochrana přírodních palivových rezerv je již několik let velmi diskutovaným tématem. Omezení ztrát při výrobě a rozvodu tepelné energie se ukázalo jako významný faktor při snižování provozních nákladů. Nasazením moderních nízkoteplotních a kondenzačních kotlů je dosaženo podstatně vyššího stupně využití energie než u jejich předchůdců.

Při provozu nízkoteplotních a kondenzačních kotlů vznikají agresivní kondenzáty obsahující kyseliny. Z tohoto důvodu jsou na vlastnosti materiálů použitých k výrobě komínových vložek kladeny vysoké požadavky z hlediska jejich chemické odolnosti, tepelné propustnosti, plynotěsnosti atd. Jako nejlepší řešení se nabízejí systémy vyráběné ze speciálních konstrukčních plastů jako např. RICOMGAS a RICOMGAS-FLEX, jejichž nízká hmotnost a technické řešení na bázi hrdlových spojů umožňují snadnou a rychlou instalaci.

Komínové systémy z plastu Pp a PPs RICOMGAS a RICOMGAS-Flex se používají pro odvod spalin komínů s přirozeným tahem (bez těsnění) i komínů přetlakových (s těsněním ve spojích).

 

Komínové vložky z plastu mohou být použity následujícími způsoby:

 

  • jako komínová vložka pro modernizaci stávajících zděných komínů se svislým a přímým průduchem
  • jako komínová vložka pro vložkování stávajících zděných komínů s uhýbanými komínovými průduchy
  • jako komínová vložka pro vícevrstvé komíny s kovovým nebo plastovým komínovým pláštěm vedené a kotvené k fasádě budovy
  • jako samostatný komín vedený vnitřkem budovy, kde plastová komínová vložka je umístěná v plášti komína z nehořlavého materiálu
  • jako koncentricky umístěná komínová vložka ve vzduchovém průduchu určeném např. pro přívod vzduchu uzavřeného spotřebiče paliv
  • jako neizolované nebo Izolované kouřovody, kdy teplota spalin na spalinovém hrdle spotřebiče paliv (hrdle přerušovače tahu) nepřekročí 120 °C
  • jako koncentrické kouřovody se vzduchovým průduchem pro přívod vzduchu pro uzavřené spotřebiče paliv

 

Při použití plastové komínové vložky je třeba dbát na dodržení podmínky teploty spalin max. do 120 C°. Díky odolnosti materiálu této teplotě lze plastový systém použít nejen pro kondenzační kotle, ale i pro nízkoteplotní kotle a kotle, kde je zaručená teplota spalin do 120 C°.

Součástí každého komponentu je silikonové těsnění, které dokonale utěsní celý systém a zabrání tak nežádoucím únikům spalin mimo komínový systém.

Při navrhování a montáži musí být dodrženy všechny platné normy a předpisy.

Komínový systém splňuje veškeré podmínky pro použití jako spalinová cesta pro výše uvedené parametry kotlů.

Výrobky jsou certifikovány 1020-CPD-010021286